2018 byl velmi úspěšný výstavní rok pro tým Garex:
3 naši psi se zú
častnili 16-ti výstav v 5-ti zemích, s těmito výsledky:
14x BOB, 1x BOS (
ČT speciálka, 40 přihlášek), 1x BOJ a několik cen v závěrečkách.
Navíc získali následující tituly:
Český junioršampion, Slovenský šampion, Polský šampion, Německý šampion, Nizozemský šampion,
Nizozemský veterán šampion, Evropský vít
ěz, Evropský veterán vítěz.
Sv
ětovou výstavu jsme letos vynechali nebot' jsem ten víkend v Amsterdamu posuzovala.
Ale to hlavní: ka
ždý den jsme si užívali společného života s naším zvěřincem!


Podzim - zima 2018

Poslední dva měsíce roku přidala Maartje (CH. Nartoun Reca Dagmara)
další dva BOB tituly ke skóre Garex týmu:
Na MVP Praha byla vedle BOB také 3. Best of National Breeds v záv
ěrečkách,
na Amsterdam Winner show zakon
čila stylově titul Nizozemský šampion s BOB & Amsterdam Winner titulem.
Gijs (Garex Gijs) se v listopadu
činil na Bundessieger Dortmund:
CAC, CACIB, Bundessieger, Best of Breed.

~

Super výsledky z Eurodogshow ve Varšavě!
Maartje (Nartoun Reca Dagmara) teprve 24 mě
síců stará vyhrála titul Evropská vítězka a je i šampionkou Polska.
Míla (multi CH. Garex Dobromila) vyhrála nejen tř
ídu veteránů a titul Evropská veterán vítězka,
byla ale vybrána i jako Best of Breed!
es 10 let stará, je stále ve vynikající kondici, na což jsem jako její chovatelka patřičně hrdá.
Bylo př
ihlášeno 18 Českých teriérů, posuzoval pan Robert Kanás.
kuji všem příznivcům ČT za příjemný den, hlavně za pohostinnost našich polských přátel!

Pro naší Mílu to byl její poslední titul a doslova poslední kroky ve výstavním kruhu.
Snad nepřeháním, když řeknu, že je jednou z nejúspě
šnějších Českých teriérů za poslední desetiletí.
Ale nyní, ve vě
ku 10 +, je čas jít do penze.
Již žádné soutě
že, ale doufejme ještěkolik zdravých let, pěkné procházky, ležet na gauči nebo u kamen,
spolu s jejím synem a našimi ostatními psy.
Díky za ty nezapomenutelné zážitky z výstavního kruhu
a velký dík všem rozhodčím, kteří ji tak vysoko ocenili.

Klikněte na foto pro zvětšení.

~

Je opravdu radost vidět jak se naše Maartje (Nartoun Reca Dagmara ) vyvýjí,
z rozjívené pubert'a
čky v elegantní mladou dámu, která čím dál tím líp ukazuje svoje přednosti.

Klubová výstava KCHT:
Poté co získala CAC,CC, Klubová vít
ězka a BOB (rozhodčí Kevin Brown),
vybrala jí
rozhodčí Paula Heikkinen-Lehkkonen jako 3. nejlepšího nízkonohého teriéra.

MVP Maastricht (NL):
CAC, CACIB, BOB

~

Děkuji za důvěru, kterou mi ČMKU projevila jmenováním
skupinovým
rozhodčím pro FCI skupinu III - všechna plemena teriérů.


Léto 2018

Moc jsem si užila posuzování na World Dog Show terrier specialty.

S jedním z nejlepších veteránů.


Jaro 2018

Moji psi mi dělají radost.
Jsou nejen správní domácí mazlíci, ale i úspěšní ve výstavním kruhu:

Výstavní víkend v Nitře.
Parné po
časí, výborně organizovaná výstava, pohodová společnost teriérkařů,
p
říjemné ubytování a v neposlední řadě super výsledky:
dva dny dva z našich
ČT získali BOB.
V sobotu vyhrála Maartje (Nartoun Reca Dagmara) plemeno s CAC, CACIB,
Gijs byl Reserve CACIB a získal jeho další CAC.
V ned
ěli slavil Gijs (Garex Gijs) jeho 4. narozeniny s BOB a dokončeným titulem Slovenský šampion.
Maartje získala její další CAC, CACIB.

Klubová výstava KCHČT (40 přihlášek!)
Garex Dobromila Best of Veterans, reserve Best in Show, téměř 10 let stará!

MVP Lingen (D)
Garex Gijs CAC, CACIB, BOB a vybrán mezi osm nejlepších teriérů
.

MVP České Budějovice
Nartoun Reca Dagmara CAC, CACIB, BOB a 5. BOG!

V polovině května 2018 očekáváme štěňata ze spojení multi Ch. Garex Gijs a JCh. Komidion Prelude.

 

Výstavní sezona úspěšně pokračuje i za hranicemi:

MVP Chemnitz (D)
Garex Gijs CAC, CACIB, BOB, 2. Best of Group
Nartoun Reca Dagmara
CAC, CACIB, BOS

MVP Goes (NL)
Nartoun Reca Dagmara
CAC, CACIB, BOB

MVP Groningen (NL)
Garex Dobromila Best of Veterans, Best of Breed, 3. Best in Show Veteran,
vybrána mezi šest nejlepších teriérů!

Klikněte na foto pro zvětšení.


Únor 2018

Super start nové výstavní sezony:
DUO CACIB Brno, víkend s více než 9000 přihlášenými psy, Crufts kvalifikace.
Naše Maartje
(Nartoun Reca Dagmara) se opravdu činila,
17 měsíc
ů stará, poprvé na takto velké výstavě,
byla po oba dva dny Best of Juniors a navíc v neděli Best of Breed
.

Závěrečné soutěže byly pro ní velká zkušenost a já se moc těším z jejích dvou cen:

3. Best of National Breeds a 4. Best of Group

Díky rozhodčím panu Jančíkovi a paní Borchorst za ocenění naší opičky!

Klikněte na foto pro zvětšení.Sv
ětová výstava 2017

Letošní světová výstava se konala v Lipsku a byla pro naše plemeno opravdu světová:
32 p
řihlášek z 8 zemí.

Bylo moc fajn potkat se s tolika příznivci Českého teriéra,
díky za tu prima atmosféru u kruhu!
Vystavovala jsem naše dva vlastní odchovy a jsem na n
ě patřičně hrdá :

Garex Gijs stál ve velmi silně obsazené třídě šampionů (8 přihlášek).
Super se p
ředvedl a skončil s V3 těsně za Best & Reserve psy.

Třída veteránů fen byla opravdu plná kvality s těmi nejlepšími za poslední roky.
Ne
čekala jsem žádný výraznější úspěch,
ale byl to prost
ě den naší 9+ staré Míly (Garex Dobromila):

WORLD VETERAN WINNER
&
BEST OPPOSITE SEX

 

Klikněte na foto pro zvětšení.Léto 2017

Uplynulé léto jsem vystavovala méně často než obvykle,
více jsem na výstavách byla vidět jako (hospitant) rozhodčí.

Nezapomenutelné jsou pro mne především dvě výstavy,
které byly pravým svátkem pro všechny příznivce (Českých) teriérů:
první 'Championship show' klubu Českého teriéra ve Velké Británii a
TerriEri výstava ve Finsku.

Cht
ěla bych touto cestou poděkovat oboum klubům za pozvání zde posuzovat a za skvělou práci před a během výstav.
Samoz
řejmě velký dík mým spolupracovníkům v kruhu a v neposlední řadě vystavovatelům, kteří mi předvedli své psy!

Ale i naši vlastní psi byli "v záři reflektorů":

Maartje (Nartoun Reca Dagmara) dostala další velmi nadějnou a krásný posudek
od specialistky na teriéry paní Letá
čkové na MVP Litoměřice.

Roos (Komidion Prelude) byla výstavě dvakrát:
MVP Litom
ěřice Best of Juniors & Best of Breed,
čímž dokončila Českého junior šampiona, navíc vyhrála její první cenu v závěrečných soutěžích:
3. Best of National Breeds.
A op
ět Best of Juniors na klubové výstavě Klubu chovatelů teriérů
(rozhod
čí paní Olga Hrabáková, terier specialistka)
a nakonec i Reserve Best in Show Junior!

Garex Gijs byl přihlášen "pouze" v čestné třídě na klubové výstavě Klubu chovatelů teriérů,
ale povrdil svoje kvality: Best in Show ze t
řídy čestné!

Naše 9+ stará Mila (Garex Dobromila) ze sebe opravdu vydala to nej ...:
Best of Veterans
Best of Breed
Best in Show Veteran
3. nejlepší nízkonohý teriér
na klubové výstav
ě Klubu chovatelů teriérů!

Klikněte na foto pro zvětšení.


Jaro 2017

Klubová výstava KCHČT:
(p
řes 40 ČT, rozhodčí paní Nováková).
Nemám slov k našim výsledk
ům.
Dva
ČT z našeho vlastního chovu vyhráli silnou třídu šampionů a CAC:
Garex Gijs u ps
ů a jeho 9 let stará matka Míla (Garex Dobromila) u fen.
Naše dv
ě mladé fenky nám udělaly radost:
Maartje (Nartoun Reca Dagmara)
dostala velmi p
ěkný posudek a velmi nadějnou 1 v dorostu.
Ale hv
ězda našeho týmy byla Roos (Komidion Prelude):
práv
ě 9 měsíců stará, vyhrála Best of Juniors a nakonec

BEST IN SHOW

Klikněte na foto pro zvětšení.

~

MVP České Budějovice:
Garex Gijs znovu bodoval!
Best of Breed (tím i Grand Champion)
a super se p
ředveld v závěrečných soutěžích:
2. Best of National Breeds a
2. Best of Group!

Klikněte na foto pro zvětšení.

Jeho společnice na této výstavě byla Roos:
Komidion Prelude výborná 1, Junior CAC

~

MVP Luxemburg:
dlouhý, dlouhý den, ale stál za to:
Garex Gijs Best of Breed a nový šampion Lucemburska!

~

NTU výstava (Nizozemská Terrier Unie):
naše Míla (Garex Dobromila) je stále v super kondici:
Best of Veterans a BOS


Únor 2017

Při vystavování mých psů se těším z kontaktu s nimi a společné práce!
Na fotce naše Maartje (Nartoun Reca Dagmara), 5 měsíců stará na její první výstavě,
plná radosti v závěrečném kruhu NVP Bratislava.
Byl to dlouhý den, skoro 900 kilometrů na cestě,
ale bylo fajn potkat přátele od ČT
a samozřejmě se raduji z výsledků našich psů:
Garex Gijs: Best of Breed, 3. Best of Group
Nartoun Reca Dagmara: Best minor puppy
Komidion Prelude: Best puppy
Garex Dobromila: Best of Veterans, 3. Best in Show Veteran.

Klikněte na foto pro zvětšení.


Podzim - zima 2016-2017

Měla jsem hodně naplno a trochu zanedbala naše webové stránky.

Událo se toho dost, jako v "normálním" životě i v kynologii se střídají události radostné i smutné.

Světlé body uplynulých měsíců:

Garex Gijs dokončil Mezinárodního šampiona krásy
ziskem CACIB, BOS na mezinárodní výstavě v Bratislavě,
Nizozemského šampiona na Winnershow v Amsterdamu (CACIB, BOB a Winner 2016)
a byl vybrán mezi 8 nejlepších teriérů na Šampionovi šampionů v Praze.

Naše veteránka Garex Dobromila je zpět ve výstavním kruhu:
BOS, Veteran Winster a Winster 2016 Amsterdam.
8,5 roku, stále v super kondici!

Dvě mladé dámy doplnily naší smečku:
z Anglie Komidion Prelude (a.k.a. Roos)
a ze Slovenska Nartoun Reca Dagmara (podomácku Maartje).
Doufám, že obě budou mít u nás dlouhý, spokojený život.
Více informací doplním co nejdříve.

Špatná zpráva:

Museli jsme se po skoro 13,5 letech rozloučit s naší Cilly - Multi Ch. Garex Cecílie
Nikdy nám nedala potomky, ale zato nám po celá ta léta dávala hodně radosti:
ve výstavním kruhu, při agility, ale především jako vždy veselá, trochu potrhlá společnice.

Klikněte na foto pro zvětšení.


Září 2016
Náš Gijs opět bodoval: nejlepší teriér!
Na národní výstavě v Brně
Garex Gijs Best of Group.
Plemeno a skupinu posuzoval pan František Polehńa. Díky!
~

Ještě tomu nemůžu uvěřit:

BEST IN SHOW

na klubové výstavě Klubu Chovatelů Teriérů!

Náš Gijs (Ch. Garex Gijs) odvedl super práci mezi skoro 350 přihlášenými teriéry:
Klubový vítěz & Best of Breed - rozhodčí pan Kubal'a (SK)
Nejlepší nízkonohý teriér - rozhodčí paní Jansen-Kalshoven (NL)
Best in Show - rozhodčí pan Brown (DK)

Díky všem rozhodčím za ocenění kvalit našeho "klauna"!

Klikněte na foto pro zvětšení.


Srpen 2016
Fantastická zkušenost - fotografování s v kynologii proslulou fotografkou Alice van Kempen.
Náš Gijs byl ten den fotomodel.
Malá selekce ze spousty fotek:

Klikněte na foto pro zvětšení.


Květen & červen 2016
Št'astná a hrdá jako chovatelka-majitelka-vystavovatelka.
Náš Garex Gijs
pokračuje v jeho úspěšné sérii výstav.

MVP Litoměřice: CAC, CACIB, Best of Breed, 2. Best of National Breeds, 4. Best of Group.

MVP 's-Hertogenbosch (NL): CAC, CACIB, Best of Breed

Ale to hlavní: je to moc fajn domácí společník!

Klikněte na foto pro zvětšení.


Duben 2016
Krásný jarní den, teplo a slunečno ....
A co děláme my pejskaři?
Celý den v hale vystavujeme naše psy. Ale tentokrát to za to stálo!
MVP Praha (3500 psů):
náš 22 měsíců starý Garex Gijs vyhrál poslední nutné body na Českého a ČMKU šampiona -
CAC, CACIB, Best of Breed a navíc Best of National Breeds a Reserve Best of Group!

Ocenění od rozhodčích paní Letáčkové (plemeno), pana Vondrouše (BONB)
a Roberta Kanáse (BOG) si velmi vážím.


Březen 2016
Crufts Dogshow, 35 ČT, rozhodčí specialista na České teriéry pan Stephen Fewings.
Nemám slov, jenom radost ...
Náš 21 měsíční mladík odvedl skvělou práci:
Garex Gijs:
Best of Breed!

Klikněte na foto pro zvětšení. Více fotek má Gijs na vlastní stránce.


Únor 2016
Moc jsem si užila Duo CACIB Brno: prima atmosféra u ČT a super výsledky.

V sobotu (8 ČT, rozhodčí specialista na teriéry pan Siewert, D) vyhrál náš Garex Gijs
CAC, CACIB, BOB a v závěrečných soutěžích 3. Best of National Breeds.
V neděli (5 ČT, rozhodčí paní Dana Juřicová) Gijs znovu zabodoval:
CAC, CACIB, BOB, 3. Best of National Breeds a nakonec 4. Best of Group!

Klikněte na foto pro zvětšení.


Leden 2016
Nový rok začal na výbornou:
na mezinárodní výstavě v Norimberku vyhrál Garex Gijs jeho první CAC na šampiona Německa,
navíc i jeho další CACIB a BOS.

Máme z něj opravdu radost!

Listopad 2015
Radost a hrdost ...
První víkend v listopadu na mezinárodní výstavě v Praze
(každý den více než 4000 psů, 5 u ČT)
náš 16 měsíců starý Garex Gijs vyhrál jeho první CACIB a také Best Of Breed.
Děkuji rozhodčí paní Volšické za pozitivní, pro plemeno specifický posudek!
A pak dlouhé čekání na závěrečné soutěže ... Ale stálo to za to!
Gijs vyhrál Best of National Breeds (rozhodčí pan Václavík, díky!)
a nakonec dokonce i 3. Best of Group!
Děkuji specialistovi na teriéry panu Kubal'ovi, že i toto malé, šedé, nenápadné teriérské plemeno dostalo šanci!

Srpen 2015
Mezinárodní výstava Mladá Boleslav,
více než 3000 psů (5 u ČT, rozhodčí Iuza Beradze).
Náš Garex Gijs byl naposledy vystaven ve třídě mladých:
V1 a CAJC mu zajistilo Českého junior šampiona.
Protože také vyhrál Best of Breed, šli jsme třikrát do závěrečného kruhu:
do soutěže o Best of National Breeds, Junior Best of Group a Best of Group.
Za pálícího slunce a 30 stupňů Celsia to bylo celkem náročné!
Ale Gijs to zvládl a já mám opravdu radost z jeho prvního umístění v závěrečných soutěžích:
2. Best of National Breeds.
Šikovný kluk!

Klikněte na foto pro zvětšení.


Červenec 2015
Poklidný den na mezinárodní výstavě v Rotterdamu (NL) i přes silnou bouři, která řádila venku.
Náš "skorochlap" Garex Gijs se už v kruhu chová spíše jako svěží větřík než jako tornádo :-)
Byl sice jediný ČT, ale to mi neubírá na radosti z výsledků:
výborný, Jun. CAC, CAC, Best of Breed.

Klikněte na foto pro zvětšení.


Červen 2015
Tři víkendy , třikrát jsem si užila kynologické aktivity na tři různé způsoby.

První víkend jako rozhodčí na mezinárodní výstavě v Oss (NL). Posuzovala jsem Sealyhamy, Cairny a Westy,
a udělalo mi opravdu radost vidět jednoho ze psů, které jsem poslala do závěrečných soutěží vyhrát
Best in show Baby.

Klikněte na foto pro zvětšení.

Poté světová výstava Miláno: tentokrát jsme nevyhráli žádný titul (Gijs byl výborný 3 ve třídě mladých),
ale super den s milovníky ČT z doslova celého světa:
USA, UK, Rusko, Německo, Francie, Česká republika, Nizozemsko, Švédsko a samozřejmě Itálie.
Po posuzování after show party organizovaná našimi italskými přáteli!

Klikněte na foto pro krátké video.

Třetí víkend byla národní výstava v Klatovech se 4 ČT
a specialista na teriéry Philip O'Brien (Irl) posuzující jak plemeno, tak i skupinu.
Byla to poslední výstava pro naší Multi Ch. Garex Dobromila (Míla), jeden den před jejími 7. narozeninami.
Míla odchází do důchodu stylově! Výborná 1, CAC, Národní vítěz, Best of Breed a také 3. Best of Group!
Navíc Míla dokončila Grand Champion titul.
Její 12 měsíců starý syn Garex Gijs také zabodoval:
výborný 1, Junior CAC, Best of Opposite Sex.

Klikněte na foto pro zvětšení.


Květen 2015
Radost a hrdost jako chovatel/majitel/vystavovatel: na mezinárodní výstavě v Praze (přes 3000 přihlášek)
byla uznávanou rozhodčí paní Olgou Hrabákovou posouzena silná skupina šesti ČT.
Paní Hrabáková ohodnotila moje psy opravdu vysoko:
Best of Breed (Garex Dobromila; také CAC, CACIB) a Best of Opposite Sex (Garex Gijs, také CAJC a Best of Juniors).
V závěrečných soutěžích byl Gijs selektován na Best of Group Junior a Míla 4. Best of National Breeds.
Prostě super den!

Klikněte na foto pro zvětšení.


Březen 2015
Speciální výstava Nizozemské terrier unie:
Gijs (Garex Gijs) byl poprvé vystaven ve třídě mladých.
V kruhu se mu velmi líbilo, ale podobal se trochu neřízené střele ...
Se známkou výborný 1, Jun. CAC a Res. CAC (za psem ze třídy šampionů)
vyhrál Gijs jeho první body nutné k titulu Nizozemský junior šampion a Nizozemský šampion.

Klikněte na foto pro zvětšení.


Únor 2015
Za asi nejhorší sněhové nadílky (a nečasu) za tuto zimu 600km na výstavu v Brně a zpět.
Naštěstí jsme se bez úhony vrátili domů, navíc jsme měli prima den s přáteli od ČT,
takže můžu říct, že ta šílená jízda za to i trochu stála.

V
ýsledky mě samozřejmě potěšily:
Gijs (Garex Gijs): velmi nadějný 1, Best Puppy
Míla (Garex Dobromila): výborná 1, CAC, CACIB, Best of Breed, 3. Best of National Breed


Leden 2015
Prima začátek nového roku!
10.ledna na prestižní výstavě "Šampion šampionů" v Praze postoupila
Míla (Garex Dobromila) mezi osm nejlepších teriérů!

O týden později získala dcera Míly Viola (Garex Fabia)
její první výbornou (clear round) na oficiálních agility závodech v Nizozemí!
Gratuluji majitelům Anne a Margot a jen tak dále!


Prosinec 2014
Měsíc, ve kterém nám naši psi přinesli zármutek i radost.

5. prosince jsme se rozloučili s naší věrnou, milou Bjettou (Garex Alzbeta).
Přes 13 let stará, na konci jejích sil, nechtěli jsme prodlužovat její trápení.
Na této fotce Bjetta v tom nejlepším:

Klikněte na foto pro zvětšení.

Další den doplnila Míla (Garex Dobromila) její řadu vítězství o
CAC, CACIB, Best of Breed na mezinárodní výstavě ve Welsu, Rakousko.

13. prosince nám udělal Gijs (Garex Gijs), náš nejmladší, opravdu radost!
Poprvé na výstavě, právě 6 měsíců starý, se krásně předvedl a vyhrál
Best of Breed Puppy na nejprestižnější výstavě v Nizozemí - Winner Amsterdam!
Gijs má nyní vlastní Info stránku.


Podzim 2014
Po více než roce opět jako vystavovatel!
Bylo to na klubové výstavě Nizozemského 'Scottish Terrier Club'
(klub pro nízkonohé teriéry, kam od tohoto roku patří i ČT),
pohodové výstavě s 10 přihlášenými ČT, posuzoval pan
Mate Duran.
Mám moc radost z našich výsledků:
Baby třída: Garex Guus VN 1 na jeho úplně první výstavě (gratulace Judith van den Brink!);
Třída chovatelů: Garex Dobromila V 1, CAC, BOB, pouze 4 měsíce po jejím posledním vrhu;
Třída veteránů: Garex Cecílie V 1, res. CAC ve věku 11 let, 2 měsíce a 9 dní.
Diana Mooij díky za pěkné fotky!

Klikněte na foto pro zvětšení.

~
Nové fotky našich štěňat ve Fotogalerii.
Stránka Odchovy aktualizována.


Červen 2014
10. června 2014 se Míle narodila štěňata - 3 pejsci.
Matce i jejímu potomstvu se vede velmi dobře!
Jeden pejsek je prozatím volný.

První fotky:

Klikněte na foto pro zvětšení.


Květen 2014
Super zpráva : Míla (Garex Dobromila) je březí!
Po 2 velmi dlouhých letech od našeho posledního vrhu jsme opravdu velmi rádi,
že pokud vše proběhne dobře, v polovině června zase budou štěňata.

Hrdým nastávajícím otcem je Ch. Lotus Zlatá Chara, vynikající výstavní a pracovní pes.


Duben 2014
Dlouho jsem naše stránky neaktualizovala, omlouvám se ...

Ale ted' mám dobrou zprávu:
tento týden byla naše Míla (Garex Dobromila) nakryta pracovně i exterierově velmi kvalitním psem Lotus Zlatá Chara.
Pokude se zadaří, štěňata by se měla narodit v polovině června.