CT chovatelé ~ CT breeders ~ CT fokkers
podle abecedy ~ alphabetical ~ alfabetisch


Day Break (PL)
Del Monte de Haya (CZ)
Demilo (Australia)
Good Choise (Sweden)
Hamentashen (CZ)

Ilexine (CZ)
new
Kalifa Bohemica (CZ)
Netolická obora (CZ)
Od Terra's Nidum Parva (NL)
Ridley Kennel (UK)
Stardust (Germany)
Von Klanovice (Germany)
Zlatá Chara (CZ)

CT kluby ~ CT clubs:

Klub chovatelů Českých teriérů (CZ)
Finnish Cesky Club (Finland)
The UK Cesky Terrier Club (UK)
Schotse Terrier Club Nederland
new

Cesky KfT new


ostatní stránky o teri
érech ~ other terrier websites ~ overige terrier websites:

Klub chovatelů teriérů (CZ)
National Terrier (UK)
Klub f. Terrier (Germany)
Nederlandse Terrier Unie (NL)
Interra

ostatní chovatelé ~ other breeders ~ overige fokkers:

Casa Hoya's Portuguese Waterdogs (NL)
Kiaora Skye Terriers + Bearded Collies (CZ)